Voorafregelingen

Steeds meer mensen nemen maatregelen om vooraf zelf hun uitvaart te regelen en willen bij leven bepaalde zaken met betrekking tot hun uitvaart vastleggen in een wilsbeschikking.

 

Indien u een uitvaart vooraf wil regelen, kan u een afspraak maken met ons. Uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en in detail vastgelegd. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

 

Als subagent van Corona Direct kunnen wij u ook helpen met een aangepaste uitvaartverzekering.

 

U beslist zelf of u hier al dan niet een vooraffinanciering aan vastkoppelt. Misschien verkiest u dat enkel uw wilsbeschikking wordt genoteerd, zonder verdere financiële regeling? Dat is mogelijk. Voor alle veiligheid vragen we dat u dan een kopie van deze wilsbeschikking bezorgt aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ons dan verwittigen bij overlijden. Zo wordt alles in het werk gesteld om uw wensen optimaal uit te voeren.

 

Misschien verkiest u ook een duidelijke financiële regeling? Ook dat is mogelijk. U kan steeds een afspraak met ons maken om dit verder toe te lichten.

 

Onthoud dat u steeds zelf mag kiezen wie voor u een uitvaart verzorgt. Een verzekeringsmaatschappij kan u nooit verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend.

 

U kan eveneens in het bevolkingsregister van uw woonplaats een laatste wilsbeschikking laten registreren, weliswaar minder gedetailleerd: u kan vastleggen of u wenst gecremeerd of begraven te worden en u kan het ritueel opgeven van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid. Kiest u voor een crematie, dan kan u ook bepalen wat er met de as moet gebeuren.

 

De dienst burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en gaat dus na of uw wensen gerespecteerd worden.